Zápisnice riadiacich výborov NRO - rok 2022

Stará Ľubovňa

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Stará Ľubovňa zo dňa  30.5.2022 

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Stará Ľubovňa zo dňa 11.8.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Stará Ľubovňa zo dňa 4.10.2022

Stropkov

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Stropkov zo dňa 29.6.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Stropkov zo dňa 21.7.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Stropkov zo dňa 14.9.2022

Sabinov

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Sabinov zo dňa 3.6.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Sabinov zo dňa 10.8.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Sabinov zo dňa 5.10.2022

Bardejov

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Bardejov zo dňa 31.5.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Bardejov zo dňa 7.6.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Bardejov zo dňa 28.6.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Bardejov zo dňa 2.8.2022

Gelnica

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Gelnica zo dňa 14.6.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Gelnica zo dňa 27.6.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Gelnica zo dňa 8.9.2022

Kežmarok

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Kežmarok zo dňa 16.6.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Kežmarok zo dňa 4.8.2022

Záznam z pracovného stretnutia s členmi Riadiaceho výboru Kežmarok a zástupcami MIRRI SR zo dňa 19.8.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Kežmarok zo dňa 29.9.2022

Snina

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Snina zo dňa 22.6.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Snina zo dňa 16.8.2022

Rimavská Sobota

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Rimavská Sobota zo dňa 24.6.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Rimavská Sobota zo dňa 23.8.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Rimavská Sobota zo dňa 18.10.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Rimavská Sobota zo dňa 25.10.2022

Levoča

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Levoča zo dňa 8.7.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Levoča zo dňa 13.9.2022

Poltár

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Poltár zo dňa 28.7.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Poltár zo dňa 8.9.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Poltár zo dňa 20.10.2022

Lučenec

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Lučenec zo dňa 28.7.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Lučenec zo dňa 8.9.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Lučenec zo dňa 6.10.2022

Sobrance

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Sobrance zo dňa 4.8.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Sobrance zo dňa 6.9.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Sobrance zo dňa 7.10.2022

Michalovce

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Michalovce zo dňa 21.6.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Michalovce zo dňa 8.8.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Michalovce zo dňa 10.10.2022

Trebišov

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Trebišov zo dňa 16.8.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Trebišov zo dňa 14.9.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Trebišov zo dňa 26.10.2022

Revúca

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Revúca zo dňa 18.8.2022

Zápisnica z hlasovania per rollam Riadiaceho výboru Revúca zo dňa 27.9.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Revúca zo dňa 26.10.2022

Svidník

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Svidník zo dňa 15.6.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Svidník zo dňa 22.8.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Svidník zo dňa 26.9.2022

Košice-okolie

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Košice-okolie zo dňa 16.6.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Košice-okolie zo dňa 13.9.2022

Vranov nad Topľou

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Vranov nad Topľou zo dňa 16.9.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Vranov nad Topľou zo dňa 12.10.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Vranov nad Topľou zo dňa 25.11.2022

Medzilaborce

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Medzilaborce zo dňa 28.6.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Medzilaborce zo dňa 20.9.2022

Rožňava

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Rožňava zo dňa 26.7.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Rožňava zo dňa 5.9.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Rožňava zo dňa 28.10.2022