Verejné obstarávanie

Prezentácia - Základy verejného obstarávania – zvyšovanie právneho vedomia v oblasti VO