Školenia

Pravidlá EÚ v oblasti štátnej pomoci

Centrálny register – IS SEMP

Test štátnej pomoci

Zákon o štátnej pomoci

Štátna pomoc

Pravidlá EÚ v oblasti štátnej pomoci - Notifikácia a skupinové výnimky

Pravidlá EÚ v oblasti štátnej pomoci - Služby vo všeobecnom hospodárskom záujme

Minimálna pomoc

Prezentácia - Základy verejného obstarávania – zvyšovanie právneho vedomia v oblasti VO