Minimálna pomoc

Schéma na podporu lokálnej zamestnanosti
Schéma na podporu NRO - poľnohospodárska prvovýroba
Metodické usmernenie Protimonopolného úradu SR 

Metodické usmernenie - prípady nepodilehajúce pravidlám v oblasti štátnej pomoci

1540_priloha-c-1-cinnosti-nehospodarskeho-charakteru
1705_priloha-c-2--doplnkove-hospodarske-vyuzitie
1542_priloha-c-3-lokalny-charakter

Metodické usmernenie PMÚ - Jediný podnik

Pomôcka k obsahu Žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku podľa pravidiel pre štátnu a minimálnu pomoc 

Archív