Legislatíva

Zákon č. 336 z 11. novembra 2015 o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 539 zo 4. novembra 2008 o podpore regionálneho rozvoja