Vyhlásenie výzvy LDI02 - Program miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov

Správca programu - Úrad vlády SR, vyhlásil 8. septembra 2020, výzvu na predkladanie žiadostí o projekt z programu „Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov. “.

Výzva LDI02 je zverejnená na webových stránkach Správcu programu, viac informácii môžete nájsť pod týmto odkazom: https://www.eeagrants.sk/novinky/druha-vyzva-ldi02-v-ramci-programu-miestny-rozvoj-znizovanie-chudoby-a-inkluzia-romov-je-vyhlasena/