Vláda SR schválila Ročné priority Akčných plánov rozvoja šiestich najmenej rozvinutých okresov

Vláda SR schválila Ročné priority Akčných plánov rozvoja šiestich najmenej rozvinutých okresov z dielne vicepremiérky Veroniky Remišovej. Materiál poskytuje prehľad aktivít a projektov na rok 2021 zameraných na realizáciu cieľov akčných plánov v okresoch Bardejov, Košice-okolie, Levoča, Michalovce, Snina a Stropkov. Schválené materiály prispejú zvýšeniu životnej úrovne obyvateľov v najmenej rozvinutých okresoch. Súčasťou je celkovo projektov.

Projekty budú podporené regionálnym príspevkom z prostriedkov štátneho rozpočtu v celkovej výške takmer 1,7 mil. eur. Schválené projekty a aktivity sa podieľajú na podpore lokálnej ekonomiky, znižovaní regionálnych rozdielov a zvyšovaní zamestnanosti.

V okrese Košice – okolie sa podporia sa projekty výstavby cyklochodníka v obciach Čaňa a Geča.

Pre okres Michalovce bude prioritou rozvoj cestovného ruchu, ktorý bude podporený napríklad realizáciou projektu obce Trnava pri Laborci. Jeho cieľom je vytvorenie pobytového miesta v prírode a náučného chodníka s včelárskou tematikou, a projektu obce Klokočov, ktorý je zameraný na zlepšenie poskytovaných služieb pre návštevníkov Zemplínskej šíravy.

Výstavba vodozádržného parkovacieho systému bude realizovaná v okrese Levoča, v meste Spišské podhradie a taktiež aj II. etapa rekonštrukcie Námestia Majstra Pavla v Levoči.

V okrese Snina bude zase podporené poskytovanie sociálnych služieb prostredníctvom projektu občianskeho združenia Gaštanový koník a projektu Rómskeho centra Ternipen.

A okres Stropkov plánuje regionálny príspevok, ktorý bude poskytnutý napríklad na rekonštrukciu turistickej ubytovne v rekreačnej zóne Pod vlekom pre mesto Stropkov a v neposlednom rade aj neziskovej organizácii Seniorsity na vybudovanie oddychovej zóny pri zariadení pre seniorov.

Schválený materiál nájdete TU