Vláda: Na rozvoj okresov Lučenec a Poltár pôjdu viac ako dva milióny eur

Na rozvoj dlhodobo znevýhodnených okresov Lučenec a Poltár v banskobystrickom kraji schválila vláda na výjazdovom rokovaní dotáciu vo výške viac ako dvoch miliónov eur. Na tlačovej konferencii v utorok, v Kokave nad Rimavicou a v stredu, v obci Buzitka o tom informoval podpredseda vlády pre investície a informatizáciu SR Richard Raši.

Sumu viac ako milión eur rozdelí vláda obciam a ďalším subjektom v okrese Poltár, ktorý patrí medzi najmenej rozvinuté, pričom pôvodne avizovaný milión ešte zvýšila o ďalších 110-tisíc eur. „Naviac bol schválený príspevok pre mesto Poltár na základe požiadavky primátorky Martiny Brisudovej na rekonštrukciu komunikácií a kanalizáciu na ceste k zamýšľanej kompostárni,“konkretizoval podpredseda vlády Richard Raši s tým, že na tento účel vláda pridala okresu 60-tisíc eur. Ďalších 50-tisí eur nad rámec pôvodného príspevku kabinet vyčlenil pre Kokavu nad Rimavicou. Ide o investičný stimul na rozvoj obnovenej sklárne v Katarínskej Hute. Vláda podľa slov Richarda Rašiho totiž nemôže donútiť investorov, aby do Poltára išli. „Vytvorili sme im ale podmienky na to, aby investovanie v najmenej rozvinutých okresoch bolo pre nich výhodnejšie, ako keď investujú niekde inde,“ uviedol.

Finančný príspevok, takmer 1,3 milióna eur poskytne vláda aj na rekonštrukcie a rozvojové projekty samosprávam a ďalším subjektom v okrese Lučenec, ktorý podobne ako Poltár, patrí medzi najmenej rozvinuté. „Nad rámec jedného milióna eur sme chceli podporiť nový a výnimočný projekt, ktorý má vzniknúť v meste Lučenec – otvorenie centra pre rozvoj inovácií,“ uviedol podpredseda vlády s tým, že tento zámer podporí sumou 140-tisíc eur.
Dodal, že kabinet nad rámec pôvodného príspevku podporil aj niektoré menšie obce, napríklad Polichno či Prahu, ktoré získané prostriedky využijú na ďalšie vybavenie múzea, respektíve v druhom prípade na jeho zriadenie.

Najviac z pôvodne plánovaného milióna dostane mesto Fiľakovo. Vláda ho podporí sumou 130-tisíc eur na nákup multifunkčného zametacieho stroja pre verejnoprospešné služby mesta. Druhú najvyššiu sumu pridelí Divínu. Jeho samospráva môže rátať so 70-tisíc eurami na rekonštrukciu kultúrneho domu a s ďalšími 12-tisíc eurami na rekonštrukciu miestneho kaštieľa. Tomášovciam vláda pridelila 70-tisíc eur na rekonštrukciu budovy skladu na stolársku a zámočnícku dielňu v rámci podniku sociálnej ekonomiky. Celkovo bude podporených 52 rôznych subjektov.

Účinnosť akčného plánu rozvoja nerozvinutých regiónov sa odrazila aj na radikálnom znížení evidovaných uchádzačov o zamestnanie. Celkovo 60 percent ubudlo z evidencie úradu práce v okrese Lučenec za posledné tri roky. „Pre mňa je to veľmi pozitívna správa, pretože len prostredníctvom projektu Cesta na trh práce tu bolo vytvorených 626 nových pracovných miest a podporili sme 1213 osôb za migráciou. To znamená, že berú príplatok za to, že cestujú niekde za prácou,“ konkretizoval minister práce sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

Ako doplnil podpredseda vlády Richard Raši, v septembri 2016 bola nezamestnanosť v Lučeneckom okrese na úrovni viac ako 16 percent a ambíciou akčného plánu bolo znížiť ju pod 12 percent. „Môžeme konštatovať, že napriek tomu, že akčný plán má byť plnený do konca roka 2020, parameter zníženia nezamestnanosti bol už prekonaný a v súčasnosti je jej miera vo výške niečo nad 7,5 percenta,“ objasnil Raši s tým, že doteraz bolo v okrese vytvorených 1900 pracovných miest, z toho v poslednom roku viac ako 700.

Podľa informácií ministra práce ubudlo od septembra 2016 v okrese dovedna 1300 poberateľov hmotnej núdze. Spomenul tiež podľa jeho slov diametrálne odlišnú situáciu v porovnaní so susedným okresom Poltár. „Tam je len jeden zamestnávateľ s počtom zamestnancov nad 100. Tu ich je 15,“ zdôraznil.
Ako ďalej povedal, v okrese sa stále nachádza v evidencii nezamestnaných takmer 3500 ľudí. „Z nich je 1700 s neukončeným alebo základným vzdelaním. Práve pre nich sú určené sociálne podniky, ktorých tu funguje päť,“ ozrejmil Richter. Doplnil tiež, že stredoškolákov je v evidencii 1550 a 230 je vysokoškolákov. Výsledky akčného plánu v okrese Lučenec sú podľa ministra práce absolútne pozitívne a keby sa teraz rozhodovalo, či bude zaradený medzi najmenej rozvinuté, bolo by to na hrane. Za výhodu podľa vlastných slov považuje fakt, že nové pracovné miesta vznikli v rámci okresu v rôznych odvetviach.