Vicepremiérka Remišová na výjazde v okrese Stará Ľubovňa: Vďaka novým pravidlám môže región získať o 2,7 milióna eur viac

Pomáhame najmenej rozvinutým regiónom. Okres Stará Ľubovňa má vďaka novému zákonu z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR možnosť získať o 2,7 milióna eur viac. O podpore regiónu rokovala s primátormi a starostami vicepremiérka Veronika Remišová, ktorá ich vyzvala, aby naplno využili šance, ktoré sa pred ich okresom otvárajú. 

„Život ľudí v najmenej rozvinutých okresoch je ťažší ako inde. Preto musia cítiť silnú a aktívnu podporu zo strany štátu. V rámci nového zákona o najmenej rozvinutých okresoch sme zaviedli férové a transparentné pravidlá tak, aby štátne dotácie išli na riešenia, ktoré naozaj pomôžu zlepšiť život ľudí. V minulosti o pridelení podpory rozhodoval výbor nominovaný prednostom okresného úradu. Peniaze sa veľakrát rozdeľovali po kamarátskych či straníckych linkách na veci s nulovým prínosom pre rozvoj regiónu. Niekedy chceli vybudovať cestu k domu straníckeho funkcionára, inokedy kúpiť niekomu traktor, ktorý však nevytvoril ani jedno nové pracovné miesto. S týmto je koniec,“ zdôraznila ministerka.

Pôvodný model prípravy a vyhodnocovania výziev na poskytnutie regionálneho príspevku založený na odporúčaniach okresných úradov nahradí od 1. novembra transparentný model Riadiacich výborov. Svojich zástupcov v nich budú mať MIRRI SR, župy, do ktorých najmenej rozvinuté okresy patria,  okresné úrady, mestá a obce najmenej rozvinutých okresov a sociálno-ekonomickí partneri. Podpora sa bude rozdeľovať na základe Plánov rozvoja, ktoré pripravia okresné úrady v spolupráci so všetkými zainteresovanými partnermi. Plánom rozvoja sa nahrádzajú doterajšie dva dokumenty – Akčný plán najmenej rozvinutého okresu a Ročné priority – čím sa celý proces zjednoduší a urýchli.

„Podpora z regionálnych dotácií pôjde do projektov, ktoré hlavne vytvoria udržateľné pracovné miesta,“ povedala Remišová a všetkých aktérov okresu Stará Ľubovňa vyzvala, aby si dali záležať na vypracovaní kvalitného a zmysluplného Plánu rozvoja, ktorý musia  ministerstvu zaslať na schválenie do 9 mesiacov. „Vďaka už prebiehajúcim intenzívnym prípravám plánu s naším ministerstvom a za účasti expertov má okres šancu čerpať prvé financie už na prelome 1. a 2. kvartálu budúceho roka.“

Vicepremiérka Remišová s primátormi a starostami rokovala tiež o reformách, ktoré zaviedla v eurofondoch a nových pravidlách pre balík takmer 13 miliárd eur, ktoré Slovensko dostane na roky 2021 – 2027. Zdôraznila však prioritu najskôr vyčerpať zostávajúce eurofondy, ktoré musíme investovať do konca roka 2023.

V okrese Stará Ľubovňa bolo v dobiehajúcom programovom období zazmluvnených 135 projektov vo výške takmer 98 miliónov eur. Ide najmä o projekty rekonštrukcie základných a materských škôl, zatepľovanie verejných budov, vznik miestnych občianskych poriadkových služieb v obciach, budovanie vodovodov, podporu komunitných centier či COVID opatrenia. Ministerka vyzvala predstaviteľov samospráv, aby využili zostávajúce možnosti a zapojili sa do otvorených výziev z Integrovaného operačného programu IROP, ktorý riadi jej ministerstvo. Ide napríklad o podporu rozširovania kapacít materských škôl, cyklodopravy, rekonštrukcie ciest II. a III. triedy či sociálne služby v regiónoch. Ako príklad dobrej praxe využitia eurofondov v okrese uviedla, medzi inými, projekt revitalizácie vnútrobloku na najväčšom a najhustejšie zaľudnenom sídlisku Západ v meste Stará Ľubovňa, na ktorú išlo z eurofondov vyše 573 000 eur. „Vďaka eurofondom obyvatelia sídliska získali novú zelenú oddychovú zónu, ktorej súčasťou je aj moderné a bezpečné detské ihrisko. Aj takéto, relatívne malé projekty, majú veľký potenciál zlepšiť život ľudí v regiónoch,“ uviedla.

Vicepremiérka Remišová primátorov a starostov ubezpečila, že podpora regiónov z nových eurofondov bude jednoduchšia a rýchlejšia ako doteraz. „Za rok a pol sme zaviedli desiatky zjednodušení a opatrení v 5 antibyrokratických balíčkoch, čo sa ihneď prejavilo v zásadnom zrýchlení čerpania. Robíme všetko preto, aby sme dobehli to, čo minulá vláda svojim nekompetentným riadením eurofondov zameškala. V novom období navyše prichádzame so zásadnou reformou – eurofondy budú pod jednou strechou nového Operačného programu Slovensko s jediným riadiacim orgánom,“ vysvetlila ministerka. Pri rozdeľovaní nových eurofondov bude výrazne posilnená úloha regiónov.

„S Bruselom práve vedieme o nových eurofondoch veľmi náročné rokovania a robíme všetko preto, aby sme obhájili naše národné priority. Všade v regiónoch počúvam to isté – treba opraviť cesty, vybudovať vodovody a kanalizácie. Preto na lepší prístup k pitnej vode a odvádzanie odpadových vôd chceme vyčleniť 700 miliónov eur, na diaľnice a cesty I. triedy vyše 1,2 miliardy eur a na regionálne komunikácie viac ako 260 miliónov eur. Veľké investície budú smerovať tiež do inovácií, ochrany životného prostredia či podpory zamestnanosti tak, aby ľudia vo všetkých regiónoch dosiahli európsku kvalitu života, aby mali dobrý prístup k službám, vzdelaniu a možnosti uplatniť sa na pracovnom trhu,“ dodala Remišová.

Fotogaléria