V Rimavskej Sobote vzniklo vďaka regionálnemu príspevku Centrum rozvoja podnikania

V rámci Akčného plánu rozvoja okresu Rimavská Sobota bolo z regionálneho príspevku podporené Centrum rozvoja podnikania. Centrum vzniklo koncom roka 2018 s cieľom vytvorenia podnikateľského inkubátora, coworkingového centra a akadémie podnikania. Činnosť centra sa orientuje predovšetkým na podporu začínajúcich podnikateľov, inovatívnych nápadov a rozširovanie podnikateľských zručností študentov stredných škôl v rámci okresu. Zriaďovateľom centra je občianske združenie Naša Sobota. Hlavnou ideou projektu je zvýšenie šance mladých ľudí na úspešné podnikanie v domovskom regióne a zamedzenie ich odchodu z regiónu po ukončení štúdia.

Na materiálno-technické vybavenie a prevádzku Centra bol poskytnutý regionálny príspevok vo výške 194 176 eur.

Fotogaléria