ÚPVII školil zástupcov najmenej rozvinutých okresov o regionálnom príspevku

Odbor podpory regionálneho rozvoja v kooperácii s odborom verejného obstarávania UPVII  zorganizovali 30. mája 2019 v Košiciach školenie na zvýšenie právneho povedomia v oblasti verejného obstarávania. Školenia sa zúčastnili prijímatelia regionálneho príspevku, ako aj pracovníci okresných úradov a centier podpory regionálneho rozvoja všetkých okresov v rámci NRO. Hlavným účelom školenia bolo zabezpečenie informovanosti a poskytnutie praktických rád a príkladov verejného obstarávania pre prijímateľov regionálneho príspevku. V priebehu celého školenia prijímatelia využívali možnosť aktívnej účasti, kladením otázok na konkrétne problémy, s ktorými sa pri verejnom obstarávaní stretávajú.

Fotogaléria