Upozornenie na zmenu kontaktov!

Dovoľujeme si Vás upozorniť na zmenu kontaktov pracovníkov odboru podpory regonálneho rozvoja a odboru stratégie a metodiky. regionálneho rozvoja. Zmenené telefónne čísla nájdete v sekcii kontakty TU