STRETNUTIE SEKCIE REGIONÁLNEHO ROZVOJA S OKRENÝMI ÚRADMI NAJMENEJ ROZVINUTÝCH OKRESOV

Dňa 24. 3. 2023 zorganizovala sekcia regionálneho rozvoja Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR pracovné stretnutie s Okresnými úradmi najmenej rozvinutých okresov, ktoré sa konalo v Prešove.

Stretnutie bolo pripravené za účelom lepšej informovanosti ohľadne vyhlásených výziev Okresných úradov a zodpovedanie otázok Okresných úradov k podaným projektom.

Ďalším z bodov stretnutia bolo prerokovanie postupu pri hodnotení podaných žiadostí o regionálny príspevok, aby hodnotenie projektov bolo čo najtransparentnejšie a najefektívnejšie.

Zoznam vyhlásených výziev Okresných úradov NRO nájdete TU

Zápisnicu z pracovného stretnutia nájdete TU

Fotogaléria