Štatistika v regiónoch: Kraje v číslach 2022

Dovoľte, aby sme vás informovali, že Štatistický úrad SR vydal nové vydanie publikácie:

ŠTATISTIKA V REGIÓNOCH: KRAJE V ČÍSLACH 2022.

Publikácia na 98 stranách v 7 kapitolách vo forme grafov a zaujímavých vizualizácií prezentuje život v ôsmich krajoch SR počas roka 2021 v kontexte vývoja predošlých štyroch rokov. Prináša 35 ukazovateľov a stovky údajov z oblastí ako demografia, práca, chudoba, zdravie, či cestovný ruch.

Okrem iného poskytuje informácie o tom, ako sa v regiónoch zmenil podiel vysokoškolsky vzdelaného obyvateľstva, ako sa zmenila návštevnosť či tržby v ubytovacích zariadeniach, v ktorých krajoch rástla mzda najrýchlejšie, či ktorý región čelil najvyššiemu úbytku obyvateľstva. Publikácia tiež prináša vybrané ukazovatele o chudobe v regiónoch Slovenska.

Konkrétne témy sú aktívne prepojené do podrobnejších zdrojových tabuliek v databáze Štatistického úradu SR/DATAcube.

K publikácii Štatistický úrad SR zverejnil propagačné VIDEO.

Facebook:  post 1 post 2

Instagram: post 1 post 2

Twitter:     post 1 post 2

LinkedIn:   post 1