Spustenie infokioskov v Banskej Štiavnici

Dňa 24.5.2019 sa v meste Banská Štiavnica uskutočnilo oficiálne spustenie infokioskov, ktoré boli zakúpené prostredníctvom dotácie na podporu regionálneho rozvoja. 

Úrad podpredsedu vlády poskytol na realizáciu projektu finančnú podporu vo výške 46 932 eur. Cieľom projektu bolo vytvorenie pútavej multimediálnej prezentácie mesta Príbeh Štiavnice, ktorá bude slúžiť na zvýšenie atraktivity a návštevnosti regiónu. Predmetne infokiosky umiestnené na Námesti Sv. Trojice a v expozitúre Banského múzea budú prezentovať mesto a poskytovať informácie pre turistov. 

Veríme, že realizáciou projektu prispejeme k zavádzaniu nových trendov a inovatívnych nápadov oblasti cestovného ruchu. 

Fotogaléria