Správy o realizácii Akčných plánov rozvoja NRO

Splnomocnenec vlády v septembri a októbri 2017 absolvoval stretnutia s partnermi v najmenej rozvinutých okresoch východného a južného Slovenska s cieľom bilancovať plnenie akčných plánov za roky 2016 a 2017 a pripraviť priority pre budúci rok.

Výstupom z rokovaní sú Správy o realizácii Akčných plánov (AP) rozvoja okresov, ktoré po prerokovaní rozvojovými radami zverejňujeme na našich stránkach.

Správy obsahujú predovšetkým informácie o napĺňaní priorít v rámci akčných plánov v období 2016-2017, o čerpaní regionálneho príspevku a nenávratných finančných príspevkov z EŠIF, poskytnutých investičných stimuloch a súkromných investíciách. Identifikujú problémy okresov pri napĺňaní akčných plánov a definujú úlohy pre jednotlivých aktérov do konca roka 2017.


Správy o realizácii Akčných plánov rozvoja NRO:

Správa o realizácii Akčného plánu okresu Kežmarok k 12. septembru 2017

Správa o realizácii Akčného plánu okresu Lučenec 26.9.2017

Správa o realizácii Akčného plánu okresu Poltár k 26. septembru 2017

Správa o realizácii Akčného plánu okresu Revúca k 6. októbru 2017

Správa o realizácii Akčného plánu okresu Rimavská Sobota 27.9.2017

Správa o realizácii Akčného plánu okresu Rožňava K 5. októbru 2017

Správa o realizácii Akčného plánu okresu Sabinov k 8. septembru 2017

Správa o realizácii Akčného plánu okresu Sobrance k 12. septembru 2017

Správa o realizácii Akčného plánu okresu Svidník k 8. septembru 2017

Správa o realizácii Akčného plánu okresu Trebišov k 11. septembru 2017

Správa o realizácii Akčného plánu okresu Veľký Krtíš k 2. októbru 2017

Správa o realizácii Akčného plánu okresu Vranov nad Topľou k 5. septembru 2017