Semináre k výzve ministerstva hospodárstva na podporu MSP v najmenej rozvinutých okresoch - POZVÁNKA

V decembri 2017 vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva SR v rámci OP Výskum a inovácie Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, zameranú na podporu mikro-,malých a stredných podnikov pôsobiacich v oblasti poskytovania služieb v najmenej rozvinutých okresoch. Už na budúci týždeň organizuje rezort pre žiadateľov dva informačné semináre, a to v Prešove a Lučenci, na ktorých sa potenciálni prijímatelia dozvedia množstvo užitočných informácií. Na obidva semináre je možné sa prihlásiť do 31.januára 2018 na: vyzvy@mhsr.sk.

Viac informácií na: https://www.opvai.sk/aktuality/pozvanka_seminare_opvai-mhdp2017331-14/