ROZVOJ REGIÓNOV ÚPLNE PO NOVOM

Systém podpory rozvoja regiónov sa mení. O tom, aké projekty budú v územiach podporené, už nebude rozhodovať len vláda, ale aj samotné regióny.

„Doteraz boli priority eurofondov vždy diktované zhora. Dnes radikálne meníme filozofiu podpory regiónov tak, aby projekty vychádzali z reálnych potrieb miest a obcí a nie od úradníckeho stola. Na to, aby sme túto novú filozofiu čerpania eurofondov mohli uviesť do praxe, musia mať samosprávy pripravené kvalitné stratégie rozvoja regiónov, dobrú prípravu projektov a plánovanie. Som rada, že mestá, obce a vyššie územné celky sa skoordinovali a pripravili rozvojové plány, na základe ktorých tieto peniaze budú čerpať,“ zdôraznila vicepremiérka

O projektoch, ktoré budú podporené, rozhodnú kraje, mestá a obce. Podpora do regiónov bude smerovať na základe integrovaných územných stratégií, ktoré budú schvaľovať Rady partnerstva. V nich sú zástupcovia samosprávy, štátnej správy, socioekonomických partnerov, vyšších územných celkov, aj zástupcov území udržateľného mestského rozvoja (UMR). Fungujú vo všetkých ôsmich krajoch. Stratégie sú prehľadom o plánovanom rozvoji daného územia spolu s konkrétnymi projektami, investíciami a cieľmi.

Aby sa však mohol rozvoj v regiónoch naplno rozbehnúť, všetkých osem krajov muselo odovzdať tzv. vstupné správy pre integrované územné stratégie. Tie obsahujú potrebné informácie o rozvoji daného územia spolu s konkrétnymi cieľmi. Ich odovzdanie je prvou fázou programovania regionálnych priorít na nasledujúce roky.

„Ľudia budú z menej rozvinutých regiónov odchádzať dovtedy, kým v nich nebudú mať zabezpečený plnohodnotný život. Eurofondy majú slúžiť na to, aby kvalita života ľudí v regiónoch citeľne zlepšovala. Základom regionálneho rozvoja je zabezpečiť ľuďom bývanie, kvalitné vzdelanie a zamestnanie,“ uviedol štátny tajomník Vladimír Ledecký.

Celá tlačová správa: https://www.mirri.gov.sk/.../vicepremierka-remisova.../