Regionálny príspevok v Slavošovciach pomáha rozvoju cestovného ruchu

Lesné dužstvo Slavošovce, ktoré sa nachádza v okrese Rožňava a je zložené z vlastníkov súkromných lesov, urbariátu, obecných lesov ako aj cirkevných lesov bolo v roku 2018 podporené regionálnym príspevkom vo výške viac ako 130 000 eur. Duružstvo vďaka regionálnemu príspevku zabezpečuje vodný režim v krajine a zabezpečuje vodozádržné opatrenia vybudovaním drevených prehrádzok na potoku Židlová, koré aj nedávno počas prívalových dažďov zabezpečili udržanie vody v lesoch a zabránili tak záplave obce Slavošovce. 

V správe družstva je aj Slavošovský tunel inak nazývaný aj Tunel pod homôľkou, ktorý družstvo opravilo na vlastné náklady a organizuje v ňom koncerty a rôzne iné aktivity. Tunel spája okresy Rožňava a Revúca a zároveň 2 kraje - Košický a Banskobystrický. Z regionálneho príspevku sa družstvo zároveň snaží o vytvorenie lesoparku a dobudovanie tzv. "rozprávkova", plného vyrezávaných drevených sôch, ktoré vzniklo ako spomienka na známeho rozprávkára a rodáka zo Slavošoviec Pavla Dobšinského. Táto turistická atraktivita denne prilákaja aj viac ako 100 návštevníkov. 

Fotogaléria