Regionálny príspevok prispel k zvýšeniu kapacít predškolských zariadení v okrese Košice-okolie

Dňa 27.8.2019 sa konalo na slávnostné otvorenie materských škôl v obciach Nový Salaš a Ždaňa v okrese Košice-okolie. S pomocou regionálneho príspevku takmer vo výške 25 000 eur, obec Nový Salaš zrekonštruovala priestory budovy v centre obce na materskú školu. Z dôvodu úplnej absencie materskej školy v obci a nedostatku voľných kapacít v okolitých obciach sa obec rozhodla situáciu  riešiť. Materská škola poskytuje kvalitné prostredie pre rozvoj približne 15 detí.

V obci Ždaňa, vďaka regionálnemu príspevku vo výške 50 000 eur boli spolufinancované stavebné úpravy budovy základnej školy. Úpravou vnútorných priestorov sa navýšila kapacita materskej školy z 37 na takmer 50 miest. Zrekonštruované priestory poskytnú lešie podmienky pre potreby dvoch tried materskej školy.

Fotogaléria