Regionálny príspevok pomohol obnoviť priestory budovy i podporiť zamestnanosť vo Vranovskom okrese

Počas výjazdového rokovania vlády SR v Hanušovciach nad Topľou sme navštívili aj Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Vranov nad Topľou a obec Bystré.

14. mája 2019 sme slávnostne odovzdávali zrekonštruované priestory a vybavenie Centrum podpory regionálneho rozvoja, veríme, že zrekonštruované pracovné prostredie prispeje k zlepšeniu poskytovaných služieb v okrese.

V obci Bystré sme z regionálneho príspevku podporili celkovo tri projekty. Cieľom zriadeného obecného podniku bola podpora lokálnej zamestnanosti obecného podniku služieb, kde z regionálneho príspevku bolo zakúpené vozidlo a vlečka na zber odpadu vďaka čomu vznikli tri pracovné miesta pre znevýhodnených uchádzačov. V ďalších dvoch projektoch sme podporili mobilitu pracovnej sily prostredníctvom výstavby cyklochodníka a lávky ponad Hermanovský potok.

Fotogaléria