Regionálny príspevok podporil rozvoj základnej i strednej školy v Trebišovskom okrese

Vďaka regionálnym príspevkom bolo v okrese Trebišov zrealizovaných niekoľko projektov. V Súkromnej strednej škole DSA v Trebišove bola podporená modernizácia chemického laboratória pre štvorročný študijný odbor Biotechnológia a farmakológia.

Zároveň bol príspevok využitý na nákup technologického vybavenia dielne pre výučbu v odbore Technik-vodár,-vodohospodár. Nové vybavenie pomáha škole v rámci výučby flexibilnejšie reagovať na požiadavky trhu práce v rámci duálneho vzdelávania a rovnako vedie aj k zvýšenému záujmu o tento študijný odbor.

V Trebišove bol tiež podporený územný spolok Slovenského červeného kríža na modernizáciu zariadenia Maják, ktoré poskytuje ubytovanie a pomoc obetiam násilia, osamelým rodičom s deťmi a seniorom, ktorí prišli o domov. Kapacita zariadenia je 18 osôb a jeho hlavným cieľom  je vytvoriť podmienky na bývanie, ktoré sú rovnaké ako v bežných domácnostiach.

Regionálny príspevok smeroval aj na Základnú školu v obci Hrčeľ v Trebišovskom okrese. Vďaka nemu sa podarilo odstrániť dvojzmenné vyučovanie v nevyhovujúcich podmienkach a nahradiť ho jednozmenným. To sa podarilo vďaka výstavbe novej budovy, ktorou sa kapacita školy rozšírila o štyri nové triedy, kde sa vyučuje až 72 žiakom.

Fotogaléria