Regionálny príspevok aj na modernizáciu priestorov zariadenia núdzového bývania Maják

Dňa 15. 11. 2018 sa v priestoroch zariadenia núdzového bývania Maják v Trebišove uskutočnila slávnostná akadémia pre ženy, na ktorých bolo páchané násilie, organizovaná Slovenským červeným krížom – územný spolok Trebišov.

Súčasťou podujatia s bohatým kultúrnym programom bolo aj slávnostné otvorenie priestorov zariadenia zmodernizovaných za pomoci regionálneho príspevku. Medzi mnohými vzácnymi hosťami sa slávnostnej akadémie a prehliadky priestorov zúčastnil aj Ľuboš Ďubek, pracovník sekcie regionálneho rozvoja: „ Sme veľmi radi, že aj menšie projekty financované z regionálneho príspevku majú svoj zmysel. Je veľmi príjemné presvedčiť sa osobne pri takejto príležitosti, že poskytnuté financie naozaj pomohli tým, ktorí to potrebujú.“

Na modernizáciu priestorov zariadenia núdzového bývania bol Úradom vlády SR Slovenskému červenému krížu – územný spolok Trebišov poskytnutý regionálny príspevok vo výške 15 041 eur.

Fotogaléria