Pracovný výjazd do okresov Veľký Krtíš, Revúca a Rožňava

Pracovný výjazd členov expertného tímu pozostával z pracovných stretnutí s potenciálnymi partnermi zapojených do prípravy a realizácie Akčného plánu pre daný okres (predstavitelia samospráv, podnikateľského sektoru, oblasti školstva a vzdelávania a regionálneho rozvoja, riaditelia lokálnych inštitúcií a pod.) Diskutovalo sa o nastavení fungovania sociálnych podnikov a nutných krokoch k ich úspešnej realizácii podľa jednotlivých Akčných plánov, ako aj o koncepčnom nastavení pre dotknuté okresy. Priebežne sa konzultovali jednotlivé zámery, uchádzajúce sa o podporu v rámci Akčných plánov.