Pracovné stretnutie s prednostami NRO v Stropkove

Dňa 27.10.2021 sa v Stropkove konalo v poradí druhé pracovné stretnutie štátneho tajomníka Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Dušana Veliča a sekcie regionálneho rozvoja v zastúpení generálnej riaditeľky a riaditeľa odboru stratégie a metodiky regionálneho rozvoja s prednostami okresných úradov NRO.

Cieľom stretnutia bola diskusia k finálnemu zneniu návrhu novely zákona č. 336/2015 Z.z. o podpore NRO predovšetkým zadefinovanie zloženia jednotlivých riadiacich výborov a spôsobu hlasovania o projektoch v nových Plánoch rozvoja. Novela zákona č. 336/2015 Z.z. o podpore NRO nadobudne účinnosť od 1. novembra 2021

Prezentáciu z pracovného stretnutia nájdete TU

Fotogaléria