Pracovné stretnutie s členmi Riadiaceho výboru okresu Kežmarok

Pracovného stretnutia, ktoré sa konalo v kultúrnom dome Malý Slavkov dňa 19. 8. 2022 sa zúčastnilo niekoľko desiatok hostí reprezentujúcich rôzne úrovne samosprávy, štátnej správy, sociálnych a ekonomických partnerov z regiónu. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky zastupovala generálna riaditeľka sekcie regionálneho rozvoja, pani Dominika Semanová.

Cieľom bolo prezentovať širokej zainteresovanej verejnosti výsledok niekoľkomesačnej práce odborníkov a partnerov územnej spolupráce, nový Plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu Kežmarok, ktorý podpísala ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, pani Veronika Remišová.

Zároveň bola predstavená aj Výzva na predkladanie žiadostí o poskytovanie regionálneho príspevku a zodpovedané otázky jednotlivých účastníkov smerujúce najmä k aktuálne vyhlásenej výzve a jej podmienkam.

Prezentáciu z pracovného stretnutia nájdete TU

Fotogaléria