Pracovné stretnutie MIRRI SR a okresných úradov NRO k aktuálnej metodike návrhu ročných priorít

Dňa  8. septembra 2021  sa v čase od  13.00 do 16:00 bude v priestoroch Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR konalo pracovné stretnutie spojené so školením k aktuálne platnej metodike návrhu ročných priorít NRO. Stretnutie bolo určené pre prednostky/prednostov okresných úradov a pracovníkov zodpovedajúcich za agendu NRO v konkrétnom okrese.

Adresa konania pracovného stretnuia:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Dúbravská cesta 4, 841 04 Bratislava (budova Westend Court)
zasadačka New York na 9. poschodí

Aktuálnu metodiku, ktorá bude predmetom pracovného stretnutia si môžete zo vštkými prílohami stiahnuť TU

Prezentáciu z pracovného stretnutia týkajúcu sa metodiky návrhu ročných priorít si môžete stiahnuť TU

Prezentáciu z pracovného stretnutia týkajúcu sa novej schémy na podporu lokálnej zamestnanosti si môžete stiahnuť TU

Fotogaléria