ZOZNAM VYHLÁSENÝCH VÝZIEV - Okresné úrady v NRO zverejňujú výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku na rok 2022

Vyhlásené výzvy NRO po 28. marci 2022

Okresný úrad

Vyhlásenie

Uzávierka

Odkaz na výzvy

Odkaz na spôsob predkladania žiadostí

Kežmarok

08.08.2022

09.09.2022

https://www.minv.sk/?Plan_rozvoja_okresu_Kezmarok

TU

Lučenec

08.09.2022

30.09.2022

Plán rozvoja okresu Lučenec 2022-2026, Ministerstvo vnútra SR - Miestna štátna správa (minv.sk)

TU

Poltár

09.09.2022

30.09.2022

Plán rozvoja okresu Poltár 2022-2026, Ministerstvo vnútra SR - Miestna štátna správa (minv.sk)

TU

Revúca

28.09.2022

15.10.2022

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku 

TU

Rimavská Sobota

24.08.2022

24.09.2022

Plán rozvoja okresu Rimavská Sobota 2022-2026, Ministerstvo vnútra SR - Miestna štátna správa (minv.sk)

TU

Sabinov

12.08.2022

14.09.2022

https://www.minv.sk/?Plan_rozvoja_okresu_SB 

TU

Svidník

23.08.2022

14.09.2022

Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku 

TU

Vranov nad Topľou

14.10.2022

31.10.2022

https://www.minv.sk/?plan-rozvoja-okresu-vranov-nad-toplou  

Rožňava

09.09.2022

10.10.2022

Agenda NRO, Ministerstvo vnútra SR - Miestna štátna správa (minv.sk)

 

Sobrance

06.09.2022

30.09.2022

https://www.minv.sk/?plan-rozvoja-okresu-sobrance

TU

Trebišov

14.9.2022

5.10.2022

Výzva na predkladanie žiadostí o RP 01/OUTV_2022

TU

Gelnica

20.06.2022

18.07.2022

https://www.minv.sk/?plan-rozvoja-okresu-gelnica  

Bardejov 

01.06.2022

30.06.2022

https://www.minv.sk/?Akcny_plan_OU_BJ

 

Medzilaborce

01.07.2022

22.07.2022

https://www.minv.sk/?akcny-plan-okresu-medzilaborce   

Košice-okolie

20.06.2022

05.08.2022

https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=66  

Snina

23.06.2022

23.07.2022

https://www.minv.sk/?AP_SV  

Levoča

11.07.2022

05.08.2022

https://www.minv.sk/?akcny-plan

 

Michalovce

10.10.2022

31.10.2022

Výzva na predkladanie žiadostí o RP č. 07/OÚMI/2022

TU

Stropkov

22.07.2022

22.08.2022

https://www.minv.sk/?plan-rozvoja-okresu-stropkov 

TU
Stará Ľubovňa 15.08.2022 12.09.2022 https://minv.sk/?agenda-nro  TU