Okresné úrady v najmenej rozvinutých okresoch zverejňujú výzvy na predkladanie projektov pre rok 2021 - aktualizácia ročných priorít

Okresné úrady v najmenej rozvinutých okresoch začali zverejňovať na svojich webových sídlach výzvy na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku za účelom realizácie opatrení schválených akčných plánov v roku 2021. Okresné úrady vyhlasujú výzvu v súlade s platnou Metodikou prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu s cieľom zostavenia zoznamu projektov, ktorými sa bude realizovať príslušný akčný plán najmenej rozvinutého okresu so začiatkom realizácie v roku 2021.

Odkazy na zverejnené výzvy budeme dopĺňať priebežne na základe informácií z jednotlivých najmenej rozvinutých okresov. 

Okresný úrad Vyhlásenie Uzávierka Odkaz
Gelnica 16.03.2021 12.04.2021 Výzva 01/OÚGL/2021
Bardejov 11.03.2021 07.04.2021 Výzva 05/OÚBJ/2021
Medzilaborce 25.02.2021 25.03.2021 Výzva 08/OUML/2021
Košice-okolie  15.03.2021 12.04.2021 Výzva II/OÚ-KS/2021
Snina 30.03.2021 30.04.2021 Výzva 5/OÚ-SV/2021
Levoča 17.03.2021 15.04.2021 Výzva 05/OÚLE/2021
Michalovce 13.01.2021 26.02.2021 Výzva 05/OÚMI/2021
Stropkov