Okresné úrady v najmenej rozvinutých okresoch zverejňujú výzvy na predkladanie projektov pre rok 2020 - aktualizácia ročných priorít

Okresné úrady v najmenej rozvinutých okresoch začali zverejňovať na svojich webových sídlach výzvy na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku za účelom realizácie opatrení schválených akčných plánov v roku 2020. Okresné úrady vyhlasujú výzvu v súlade s platnou Metodikou prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu s cieľom zostavenia zoznamu projektov, ktorými sa bude realizovať príslušný akčný plán najmenej rozvinutého okresu so začiatkom realizácie v roku 2020.

Odkazy na zverejnené výzvy budeme dopĺňať priebežne na základe informácií z jednotlivých najmenej rozvinutých okresov. 

Okresný úrad

Vyhlásenie

Uzávierka

Odkaz

Kežmarok

1.7.2020

26.7.2020

http://www.minv.sk/?Akcny_plan_rozvoja_okrsu_Kezmarok

Lučenec

2.7.2020

16.7.2020

http://www.minv.sk/?oznamy-a-dokumenty-na-stiahnutie-91

Poltár

1.7.2020

22.7.2020

http://www.minv.sk/?oznamy-a-dokumenty-na-stiahnutie-124

Revúca

6.7.2020

6.8.2020

http://www.minv.sk/?regionalny-rozvoj-okresu-revuca

Rimavská Sobota

23.7.2020

12.8.2020

http://www.minv.sk/?regionalny-rozvoj-okresu-rimavska-sobota

Veľký Krtíš

15.7.2020

4.8.2020

http://www.minv.sk/?akcny-plan-okresu-velky-krtis

Sabinov

2.7.2020

30.7.2020

https://www.minv.sk/?rozvoj-okresu-sabinov-dokumenty

Svidník

7.8.2020

28.8.2020

http://www.minv.sk/?akcny-plan-okresu-svidnik

Vranov nad Topľou

1.7.2020

20.7.2020

https://www.minv.sk/?akcny-plan-okresu-vranov-nad-toplou

Rožňava

7.7.2020

24.7.2020

http://www.minv.sk/?regionalny-rozvoj-okresu-roznava

 

Sobrance

1.7.2020

31.7.2020

http://www.minv.sk/?akcny-plan-okresu-sobrance

 

Trebišov

1.7.2020

24.7.2020

https://www.minv.sk/?vyzva-3-outv-2020

Gelnica

1.7.2020

31.7.2020

http://www.minv.sk/?vybor-pre-rozvoj-okresu-gelnica

Bardejov

 

 

 

Medzilaborce

2.7.2020

30.7.2020

https://www.minv.sk/?kcny-plan-okresu-medzilaborce

Košice-okolie 

26.6.2020

31.7.2020

http://www.minv.sk/?akcny-plan-ks

Snina

1.7.2020

31.7.2020

https://www.minv.sk/?akcny-plan-1

Levoča

1.7.2020

31.7.2020

https://www.minv.sk/?akcny-plan

Michalovce

9.7.2020

14.8.2020

http://www.minv.sk/?akcny-plan-rozvoja-okresu-ou-mi

Stropkov