Okres Stará Ľubovňa bola zaradená medzi najmenej rozvinuté okresy

Od 20. januára 2022 patrí okres Stará Ľubovňa medzi najmenej rozvinuté okresy. Umožnila to novela zákona 336/2015 o podpore najmenej rozvinutých okresov, ktorú Národná rada SR schválila koncom septembra minulého roka. Do okresu Stará Ľubovňa by tak malo v najbližších piatich rokoch prísť až 2,7 milióna eur.

Prednosta Okresného úradu v Starej Ľubovni Richard Malý verí, že okresu to pomôže. „Teším sa, že do okresu prídu nejaké peniaze. Ak sa rozumne použijú, podarí sa podporiť projekty, v rámci ktorých vzniknú pracovné miesta alebo sa pomôže obciam dotiahnuť nejaké projekty, ktoré si sami nevedia financovať,“ povedal.

Plán rozvoja okresu je aktuálne v príprave tvorby.


Štatút riadiaceho výboru okresu Stará Ľubovňa - platný od 15.2.2022