Nová metodika poskytovania regionálneho príspevku účinná od 28. 03. 2022

V nadväznosti na novelu zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z 1. novembra 2021 vstúpila do platnosti nová Metodika poskytovania, monitorovania a hodnotenia regionálneho príspevku plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu

podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „metodika“).

Nová metodika obsahuje:

Novú metodiku nájdete na tomto webovom sídle  v sekcii dokumenty v časti "Metodické usmernenia" TU