Na rozvoj okresu Kežmarok vláda prispela sumou takmer 1,3 milióna eur, na rozvoj okresu Sobrance sumou viac ako 1,4 milióna eur

Sumou takmer 1,3 milióna eur prispela vláda pod vedením Petra Pellegriniho (Smer-SD) na rozvoj obcí, miest a subjektov v okrese Kežmarok, ktorý patrí medzi najmenej rozvinuté na Slovensku. Kabinet o tom rozhodol na výjazdovom rokovaní v Kežmarku v stredu 23. októbra 2019.

Podpora pre Kežmarok pôjde na šport, vzdelávanie aj zdravotnú starostlivosť

Pôvodne avizovaný jeden milión eur vláda zvýšila o ďalších 295 000 eur. Ako spresnil podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD), z peňazí navyše dostalo finančný balík mesto Kežmarok na dobudovanie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti. Suma bola zvýšená na 450 000 eur z pôvodných 245 000 eur. „Ďalšie zvýšenie na 100 000 eur poputuje pre Strednú odbornú školu Garbiarska na modernizáciu a rekonštrukcie kuchyne a priestorov,“ doplnil.

Financie z 1,3-miliónového balíčka získa napríklad aj Spišská Belá na dobudovanie hokejovo-hokejbalovej haly, konkrétne 180 000 eur. Spišská Stará Ves dostane sumu 50 000 eur na rekonštrukciu miestnych chodníkov a komunikácií a na obnovu kultúrneho domu 70 000 eur. Obec Stará Lesná získa od vlády 40 000 eur, ktoré by mali smerovať na obnovu miestnych chodníkov a komunikácií, ale aj 35 000 eur na dofinancovanie rekonštrukcie požiarnej zbrojnice. Vláda vyčlenila peniaze aj pre ďalšie obce na výstavbu chodníkov a miestnych komunikácií či rekonštrukcie kultúrnych domov. Finančnú pomoc tiež dostanú viaceré cirkvi a organizácie.

Vláda schválila aj ďalšie financie, ktoré nesúviseli s okresom Kežmarok. Na sanáciu Spišského hradu v okrese Spišská Nová Ves pôjde viac ako 4,82 milióna eur. Sumou 7,1 milióna eur podporila aj rekonštrukciu Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach, mesto Bardejov dostane na rekonštrukciu a modernizáciu Športovej haly Mier 1,5 milióna eur. Ďalších 50 000 eur smeruje obci Kalinov v okrese Medzilaborce na dobudovanie areálu pamätníka „Oslobodenia“. Prešovskému samosprávnemu kraju bola schválená návratná finančná výpomoc milión eur na financovanie projektovej dokumentácie pre vybudovanie environmentálnej infraštruktúry v okrese Snina.

Ministri sa zaoberali aj Akčným plánom rozvoja okresu Kežmarok, ktorý prijala vláda 10. februára 2016. Jeho cieľom bolo do roku 2020 vytvoriť v okrese Kežmarok dvetisíc pracovných miest. K 31. augustu v okrese zaznamenali pokles počtu evidovaných uchádzačov o zamestnanie o 3 098, pričom 3 037 miest sa podarilo vytvoriť s podporou európskych štrukturálnych investičných fondov (EŠIF) a regionálneho príspevku (RP). Kým ku konca roka 2015 bolo v okrese evidovaných 7 787 ľudí bez práce, na konci augusta ich bolo 4 689. Miera evidovanej nezamestnanosti v okrese tak klesla z 23,44 percent na konci roka 2015 na 14,42 percent k 1. augustu tohto roka. Predpokladaný rozpočet akčného plánu bol schválený vo výške 55,9 milióna eur, z toho 33,8 milióna eur tvorili zdroje z EŠIF.

Viac ako 1 milión eur na projekty v Sobranciach

Vláda svoj ďalší z dvojdňových výjazdov v najmenej rozvinutých regiónoch Slovenska začala v utorok, 22. októbra 2019, v Sobranciach, kde na projekty prispela sumou viac ako 1,42 milióna eur. Pôvodne plánovanú sumu jeden milión eur počas rokovania kabinet zvýšil. Ide o prostriedky z rozpočtovej rezervy pre okres, ktorý patrí medzi najmenej rozvinuté. Uvoľnené majú byť do 30. novembra 2019.

„V okrese Sobrance majú stále niektoré obce problém s vodovodmi a skoro všetky s kanalizáciou. Preto bola schválená dotácia v objeme 250 000 eur pre prívodný vodovodný rad pre obce Porostov, Kristy, Svätuš, Blatná Polianka a Blatné Revištia. Pôvodná suma 150 000 eur, ktorá bola navrhnutá zo všeobecnej pokladničnej správy, bola zvýšená o 100 000 eur,“ uviedol vicepremiér Richard Raši.

Navyše vyčlenili aj 250 000 eur, ktoré majú slúžiť na rekonštrukciu tunajšieho zariadenia pre seniorov, respektíve denných stacionárov. „Takisto bola vyčlenená položka 45 000 eur navyše pre občianske združenie Na čiare. Financie budú použité na prípravu a realizáciu historického múzea, ktoré by malo vzniknúť v Lekárovciach a ktoré by malo mapovať život v tomto veľmi špecifikom území,“ dodal Raši.

Vláda na svojom výjazdovom rokovaní odobrila napríklad aj 40 000 eur pre nemocnicu v Sobranciach na modernizáciu jestvujúceho klasického skiagafického röntgenového prístroja a jeho digitalizáciu. Rovnakú sumu schválila aj na obnovu poškodených pamätníkov padlých vojakov druhej svetovej vojny a SNP v regióne dolného Zemplína. Ďalších 25 000 eur má poslúžiť na výmenu okien v základnej škole v Porúbke a na rekonštrukciu telocvične základnej školy v obci Úbrež schválili 20 000 eur. Medzi menšie projekty, ktoré podporili, patrí aj rekonštrukcia chrámových zvonov v gréckokatolíckom chráme v obci Baškovce, na ktorú schválili 5 000 eur.

Viaceré samosprávy získali finančné príspevky na rekonštrukciu obecných úradov a domov kultúry či výstavbu alebo obnovu domov smútkov. Financie tiež získali viaceré cirkvi, športové kluby a zväzy či občianske združenia. Celkovo podporili sumou 1 424 000 eur viac ako 90 projektov.

Akčný plán okresu Sobrance bol schválený ešte v auguste 2016. Ako vyplýva z predloženého materiálu, jeho cieľom bolo do roku 2020 vytvoriť 1 225 pracovných miest. K 31. augustu sa v okrese podarilo vytvoriť s podporou európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) a regionálneho príspevku (RP) 880 pracovných miest a zaznamenali pokles počtu evidovaných uchádzačov o zamestnanie o 759 ľudí. Kým ku koncu roka 2015 bolo v okrese evidovaných 1 902 ľudí bez práce, na konci augusta tohto roka ich bolo 1 143. Miera evidovanej nezamestnanosti v okrese tak klesla z 18,4 percenta na konci roka 2015 na 10,9 percenta k 31. augustu tohto roka.

Predpokladaný rozpočet akčného plánu bol schválený na 67,2 milióna eur, z toho 32,4 milióna eur mali tvoriť zdroje z EŠIF. K 15. októbru 2019 bol pre okres Sobrance schválený a zazmluvnený regionálny príspevok 1,9 milióna eur. Z toho bolo okrem iného vyčlenených aj 250 000 eur pre Poľnohospodárske družstvo Vinohrady Choňkovce na nákup poľnohospodárskej techniky, 130 000 eur na modernizáciu vykurovania bytových domov v meste Sobrance, ale aj 80 000 eur na rekonštrukciu kuchynského a jedálenského bloku v sociálnom zariadení ReSocia.

Vláda schválila aj návrh, ktorý nesúvisel s okresom Sobrance. Na budovanie športovej infraštruktúry v meste Michalovce, ktoré sú európskym mestom športu, kabinet uvoľnil 2,2 milióna eur. Najväčšia časť týchto prostriedkov pôjde na rekonštrukciu a modernizáciu krytej plavárne v meste Michalovce.

Fotogaléria