MIRRI SR organizovalo v Levoči stretnutie s novovymenovanými prednostami a prednostkami okresných úradov

Dňa 3.8.2020 sa v Levoči konalo stretnutie štátneho tajomníka Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, Vladimíra Ledeckého s novo vymenovanými prednostami okresných úradov. Hlavnú časť programu pracovného stretnutia tvorila prezentácia riaditeľky odboru podpory regionálneho rozvoja Dominiky Benickej, ktorá sa týkala informovania o systéme predkladania a schvaľovania žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku v rámci návrhu ročných priorít v nadväznosti na vyhlásené výzvy v najmenej rozvinutých okresoch.

prezentáciu z pracovného stretnutia nájdete TU