Jasné kompetencie aktérov regionálneho rozvoja

Sekcia regionálneho rozvoja Úradu vlády SR v stredu 29.11.2017 o 13.00 hodine v priestoroch budovy Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja v Banskej Bystrici organizuje pracovné stretnutie na tému kompetencií okresných úradov, centier podpory regionálneho rozvoja a sekcie za účelom koordinácie činností súvisiacich s implementáciou akčných plánov v jednotlivých najmenej rozvinutých okresoch. Seminár je organizovaný pre tých prednostov okresných úradov a zástupcov centier podpory regionálneho rozvoja v tých okresoch, ktoré už realizujú akčné plány. Ide o okresy: Revúca, Kežmarok, Svidník, Sabinov, Poltár, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Trebišov, Sobrance a Rožňava. Pre okresy, ktoré boli medzi najmenej rozvinuté zaradené len nedávno (Bardejov, Gelnica a Medzilaborce), bude koordinačné stretnutie zorganizované po schválení ich akčných plánov vládou SR.

Úrad vlády SR – sekcia regionálneho rozvoja
www.vlada.gov.sk
www.nro.vicepremier.gov.sk
www.vlada.gov.sk/regionalny-rozvoj/

Pracovné stretnutie