Pracovné stretnutie na Gemeri

V Revúcej  11.5.2021 rokovalala dlegácia Ministerstva investícií,regionálneho rozvoja a informatizácie SR s primátorom mesta Júliusom Buchtom a prednostom okresného úradu Igorom Škvarlom a primátorom Jelšavy, Milanom Kolesárom.

Gemer má dlhoročnú tradíciu pestovania drienok a na okrese majú zámer túto tradíciu oživiť. Mesto a okres majú eminentný záujem o technologicko-inovatívny projekt spracovania odpadov z ťažby magnezitu, ktorá predstavuje druhotnú surovinu pre získanie čistého magnezitu alebo jeho oxidu.

Okres Revúca má vysokú zalesnenosť, vysokú ťažbu a v kontraste s tým nedostatok drevnej hmoty pre lokálnych spracovateľov. Naše ministerstvo sa v súčinnosti s rezortom pôdohospodárstva pokúsi nájsť obojstranne výhodné riešenie. Milou súčasťou návštevy Revúcej bolo aj otvorenie Coworking Pekáreň , ktorého realizáciu podporilo Ministerstvo investícií,regionálneho rozvoja a informatizácie SR, uzavrel Velič.

Fotogaléria