Aj ty sa môžeš podieľať na rozvoji svojho okresu!

Vicepremiérka a ministerka regionálneho rozvoja Veronika Remišová schválila znenie štatútov a rokovacích poriadkov pre Riadiace výbory najmenej rozvinutých okresov (NRO). Na základe schválených štatútov okresné úrady v sídle NRO pripravili výzvy na nominácie zástupcov sociálno-ekonomických partnerov a štatutárnych zástupcov miest a obcí, aby nominovali kandidátov do funkcie členov riadiaceho výboru.  

V Riadiacich výboroch budú mať okrem MIRRI SR svojich zástupcov aj kraje, okresné úrady, mestá a obce najmenej rozvinutých okresov a ďalší sociálno-ekonomickí partneri. Okresy teraz budú môcť predkladať svoje Plány rozvoja, ktoré zohľadňujú ich potreby a zároveň sú postavené na ukazovateľoch podložených dátami a ich napĺňanie sa bude pravidelne vyhodnocovať.

Okresné úrady NRO vyhlasujú výzvy na členov do Riadiacich výborov. Všetci navrhnutí kandidáti musia spĺňať nasledujúce kritériá: bezúhonnosť, znalosť právnych predpisov, koncepčných a strategických dokumentov a skúsenosti s odborným hodnotením projektov.

Prehľad výziev na nomináciu sociálno-ekonomických partnerov do RV NRO

NRO

Link zverejnenia výzvy na nominácie

Termín nominácií

Termín voľby

PT

https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=49&sekcia=uradna-tabula#popis

25. 02. - 15. 03. 2022

22. 03. 2022

RA

https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=50&sekcia=uradna-tabula#popis

23. 02. - 15. 03. 2022

21. 03. 2022

 

KK

https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=55&sekcia=uradna-tabula#popis

21. 02. - 08. 03. 2022

14. 03. 2022

RV

https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=68

14. 03. - 29. 03. 2022

04. 04. 2022

SO

https://www.minv.sk/?plan-rozvoja-okresu-sobrance

25. 04. - 11. 05. 2022

18. 05. 2022

RS

https://www.minv.sk/?regionalny-rozvoj-okresu-rimavska-sobota

21. 02. - 24. 03. 2022

05. 04. 2022

BJ

https://www.minv.sk/?Akcny_plan_OU_BJ

14. 03. - 25. 03. 2022

31. 03. 2022

LE

https://www.minv.sk/?akcny-plan

21. 02. - 07. 03. 2022

14. 03. 2022

SV

https://www.minv.sk/?AP_SV

18. 02. - 04. 03. 2022

09. 03. 2022

SL

https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=57&sekcia=uradna-tabula#popis

10. 03. - 24. 03. 2022

29. 03. 2022

SP

https://www.minv.sk/?plan-rozvoja-okresu-stropkov

16. 03. - 07. 04. 2022

14. 04. 2022

GL

https://www.minv.sk/?plan-rozvoja-okresu-gelnica

11. 03. - 25. 03. 2022

30. 03. 2022

KS

https://www.minv.sk/?Akcny-plan-okresu-Kosice-okolie

15. 03. - 30. 03. 2022

05. 04. 2022

MI

https://www.minv.sk/?plan-rozvoja-okresu-ou-mi

01. 04. - 25. 04. 2022

29. 04. 2022

TV

https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=70&sekcia=uradna-tabula#popis

22. 02. - 29. 03. 2022

05. 04. 2022

SB

https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=63&sekcia=uradna-tabula#popis

23. 02. - 10. 03. 2022

15. 03. 2022

ML

https://www.minv.sk/?akcny-plan-okresu-medzilaborce

04. 03. - 30. 03. 2022

04. 04. 2022

VT

https://www.minv.sk/?plan-rozvoja-okresu-vranov-nad-toplou

11. 07. - 25. 07. 2022

04. 08. 2022

SK

https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=59&odbor=1&sekcia=uradna-tabula#popis

03. 03. - 18. 03. 2022

23. 03. 2022

LC

https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=41&sekcia=uradna-tabula#popis

04. 05. - 20. 05. 2022

24. 05. 2022