Cestovný ruch na Slovensku má veľa úspešných príkladov

Kľúčom je lokálna iniciatíva a tvorba partnerstiev.

Cestovný ruch je spolu s poľnohospodárstvom a školstvom jedným zo základných kameňov, na ktorých sa dá stavať rozvoj najmenej rozvinutých okresov Slovenska. Týmito slovami otvoril splnomocnenec vlády pre podporu NRO Anton Marcinčin 10. ročník konferencie KSK – partner v cestovnom ruchu, ktorý zorganizoval v spolupráci s Košický samosprávnym krajom vo štvrtok 19. októbra 2017 v Košiciach. Témou tohto ročníka konferencie bolo „Smerovanie rozvoja cestovného ruchu v najmenej rozvinutých okresoch Slovenska“.

V Košickom samosprávnom kraji sa nachádzajú štyri zo súčasných trinástich najmenej rozvinutých okresov. Tie sa podľa splnomocnenca snažia využívať svoje zdroje a rozvojový potenciál s podporou finančných zdrojov Úradu vlády, ministerstiev a najmä EŠIF. Splnomocnenec ocenil spoluprácu s Košickým krajom, ktorý je podľa jeho slov „bohatý na kultúrne, prírodné a historické pamiatky. Sú tu ľudia a ambície, je tu chuť pracovať. Dôležité je, ako budeme toto bohatstvo spravovať; ako ho využijeme pre rozvoj regiónu a tvorbu pracovných miest.“

Splnomocnenec označil za dôležité využívanie a rozširovanie oblastných organizácií cestovného ruchu s dôrazom na riadenie, koordináciu a sieťovanie. Tieto organizácie sa stávajú dôležitými partnermi, ktorí prichádzajú s návrhmi na investície do cestovného ruchu vo svojej lokalite. Vláda a ministerstvá môžu pomôcť s expertízou a rozpočtom, najdôležitejšie je však angažovať miestne komunity a robiť veci zdola.

Konferencia predstavila viaceré pozitívne príklady z oblasti obnovy historických a kultúrnych pamiatok, využívania prírodného bohatstva, spolupráce aktérov v cestovnom ruchu a budovania produktov, ktoré prispievajú k jeho udržateľnému rozvoju. Medzi tieto príklady môžeme zaradiť projekt destinačného portálu www.strbskepleso.sk; obnovy Hradu Ľubovňa, bardejovskej synagógy a židovského suburbia; budovania kultúrnej infraštruktúry v Košickom kraji; mapovania a popularizácie priemyselných pamiatok na Gemeri a Spiši; sieťovania pre rozvoj Biosferickej rezervácie Poľana; rozvoja Tokajskej vinohradníckej oblasti či cezhraničného cestovného ruchu v Geoparku Novohrad Nógrad.

Úspešné príklady, ktoré boli prezentované podľa splnomocnenca dokazujú, že prístup zdola, ktorý so svojím tímom presadzuje, funguje. Východisko vidí v podpore pilotných riešení, ktoré sa môžu stať základom pre legislatívu. „Existujú fantastické príklady zo Slovenska, realizované slovenskými ľuďmi a financované slovenskými peniazmi, na ktoré môžeme byť hrdí. Transfer know-how, školenia či zahraničné investície – to všetko treba na Slovensku šíriť a využiť ako podklad pre vládnu politiku.“


Prezentácie účastníkov konferencie:


Smerovanie cestovného ruchu v najmenej rozvinutých okresoch Slovenska

Fotogaléria