SARIO: pozvánka na workshop na tému "Aktuálne nástroje na podporu podnikateľov NRO"

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) Vás pozývajú na seminár, na ktorom budú predstavené aktuálne nástroje na podporu podnikateľov v tzv. najmenej rozvinutých okresoch (NRO). 

Dátum: 3. - 4. december 2019
Miesto: Banská Bystrica, Prešov
Cena: Bezplatne
Organizátor: Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci s agentúrou SARIO

Seminár je určený pre :

Odborníci z MH SR a SARIO bližšie predstavia nasledovné nástroje:

Vyberte si prosím mesto, v ktorom sa stretneme:

Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica. Pre účastníkov z NRO Banskobystrickom kraji.

Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
Pre účastníkov z NRO v Prešovskom a Košickom kraji.

V prípade záujmu o účasť vyplňte online formulár, najneskôr do 22.11.2019. 
Účasť je bezplatná. Kapacita miestnosti je obmedzená. Agentúra SARIO si vyhradzuje právo výberu v prípade prihlásenia vyššieho počtu spoločností.

Kontakt: Lucia Rusiňáková, Telefón: +421 2 58 260 121, Email: lucia.rusinakova@sario.sk

Registráciu na workshop nájdete TU: 
https://www.sario.sk/sk/projekty-podujatia/aktualne-nastroje-na-podporu-podnikatelov-v-najmenej-rozvinutych-okresoch-nro