12.11.2019
Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. vo Veľkom Krtíši rozšírila vďaka regionálnemu príspevku v celkovej výške 80 000 eur vozový park o dve sanitné vozidlá. Obstaranie sanitiek prispelo k skvalitneniu zdravotnej starostlivosti a zvýšeniu životných podmienok obyvateľov okresu Veľký Krtíš. Nemocnica vďaka zakúpeným vozidlám vykonáva prevozy svojich klientov a zabezpečuje prevoz imobilných pacientov na rôzne špecializované vyšetrenia a iné.
5.11.2019
Vďaka finančnej podpore z Úradu podpredsedu vládySR pre informatizáciu a investície došlo v okrese Sobrance po päťročnej prestávke k dokončeniu etapy č.2 Koncepcie rozvoja tepelného hospodárstva mesta Sobrance. Boli zrušené dve zastaralé kotolne K1 a K2, a ich prácu nahradila centrálna kotolňa K4. Proces vykurovania bol značne modernizovaný, keďže teplo pre obyvateľov mesta sa dnes vyrába z plynu a drevoštiepky, ktorú je možné získavať z miestnych...
Košice
5.11.2019
Košická regionálna komora SOPK si Vás dovoľuje pozvať na konferenciu na tému "KOMPLEXNÉ MOŽNOSTI PODPORY MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV", ktorá sa bude konať dňa 19. novembra 2019 v priestoroch Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM, Nemcovej 5, Košice. Podujatie sa koná pod záštitou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Konferenciu sme pre Vás pripravili v spolupráci s MZVaEZ SR, Agentúrou SARIO, Slovak Business Agency, EXIMBANKOU SR,...
28.10.2019
Rada pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov dňa 28. októbra 2019 prerokovala návrh ročných priorít na rok 2020 k Akčným plánom rozvoja okresov Kežmarok, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Rožňava, Sobrance, Trebišov, Gelnica, Bardejov, Medzilaborce a Košice-okolie,Levoča, Snina, Michalovce, Stropkov. Okresné úrady v súlade s §4a ods. 5 zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov pripravili návrhy...
28.10.2019
Ministerstvo vnútra SR pripravuje v rámci operačného programu Efektívna verejná správa výzvu na podporu koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja miestnej samosprávy.  Účelom spolupráce pri realizovaní projektu je efektívna koordinácia a implementácia rozvojových iniciatív po území oprávneného okresu menej rozvinutého regiónu, kde medzi žiadateľom a spolupracujúcimi (tretími) stranami bude dochádzať k rozdeleniu úloh a zodpovedností...