Okres Stará Ľubovňa

Stará Ľubovňa
17.8.2022
24.2.2023
Okresné úrady v NRO zverejňujú výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku na rok 2023, nižšie uvádzame prehľad týchto výziev. Okresný úrad Vyhlásenie Uzávierka Odkaz na výzvu Kežmarok 2.3.2023 3.4.2023 1/OÚKK/2023 Poltár 1.3.2023 14.4.2023 01/OUPT/2023 Revúca 3.3.2023 4.4.2023 01/OÚRA/2023 Rimavská...
19.8.2022
Pracovného stretnutia, ktoré sa konalo v kultúrnom dome Malý Slavkov dňa 19. 8. 2022 sa zúčastnilo niekoľko desiatok hostí reprezentujúcich rôzne úrovne samosprávy, štátnej správy, sociálnych a ekonomických partnerov z regiónu. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky zastupovala generálna riaditeľka sekcie regionálneho rozvoja, pani Dominika Semanová. Cieľom bolo prezentovať širokej zainteresovanej verejnosti...
7.6.2022
Vyhlásené výzvy NRO po 28. marci 2022 Okresný úrad Vyhlásenie Uzávierka Odkaz na výzvy Odkaz na spôsob predkladania žiadostí Kežmarok 08.08.2022 09.09.2022 https://www.minv.sk/?Plan_rozvoja_okresu_Kezmarok TU Lučenec 08.09.2022 30.09.2022 Plán rozvoja okresu Lučenec 2022-2026, Ministerstvo vnútra SR - Miestna štátna správa...
28.3.2022
V nadväznosti na novelu zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z 1. novembra 2021 vstúpila do platnosti nová Metodika poskytovania, monitorovania a hodnotenia regionálneho príspevku plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len...
4.3.2022
Vicepremiérka a ministerka regionálneho rozvoja Veronika Remišová schválila znenie štatútov a rokovacích poriadkov pre Riadiace výbory najmenej rozvinutých okresov (NRO). Na základe schválených štatútov okresné úrady v sídle NRO pripravili výzvy na nominácie zástupcov sociálno-ekonomických partnerov a štatutárnych zástupcov miest a obcí, aby nominovali kandidátov do funkcie členov riadiaceho výboru.   V Riadiacich výboroch budú mať okrem MIRRI SR svojich...