26.6.2019
Tibavský hrad, je najvýchodnejšie položená opevnená stavba nachádzajúca sa na území Slovenskej republiky, ležiaca v blízkosti Slovensko-Ukrajinských hraníc, v katastri obci Podhoroď.  Už od roku 2016 začali na stavbe pod taktovkou občianskeho združenia Tibavský Hradná Cesta v spolupráci s obcami Tibava a Podhoroď saprebiehať čistiace a vegetáciu odstraňujúce práce. V roku 2018 bol tento kultúrnu pamiatku zachraňujúci projekt podporený sumou 25.000 eur z...
Bratislava
12.6.2019
Rada pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov dňa 12. júna 2019 prerokovala návrh aktualizácie ročných priorít na rok 2019 k Akčným plánom rozvoja okresov Kežmarok, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Rožňava, Sobrance, Trebišov, Gelnica, Bardejov, Medzilaborce a Košice-okolie. Okresné úrady v mesiacoch marec a apríl vyhlásili výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku pre...
Košice
30.5.2019
Odbor podpory regionálneho rozvoja v kooperácii s odborom verejného obstarávania UPVII  zorganizovali 30. mája 2019 v Košiciach školenie na zvýšenie právneho povedomia v oblasti verejného obstarávania. Školenia sa zúčastnili prijímatelia regionálneho príspevku, ako aj pracovníci okresných úradov a centier podpory regionálneho rozvoja všetkých okresov v rámci NRO. Hlavným účelom školenia bolo zabezpečenie informovanosti a poskytnutie praktických rád a príkladov...
Banská Štiavnica
24.5.2019
Dňa 24.5.2019 sa v meste Banská Štiavnica uskutočnilo oficiálne spustenie infokioskov, ktoré boli zakúpené prostredníctvom dotácie na podporu regionálneho rozvoja.  Úrad podpredsedu vlády poskytol na realizáciu projektu finančnú podporu vo výške 46 932 eur. Cieľom projektu bolo vytvorenie pútavej multimediálnej prezentácie mesta Príbeh Štiavnice, ktorá bude slúžiť na zvýšenie atraktivity a návštevnosti regiónu. Predmetne infokiosky umiestnené na Námesti Sv....
23.5.2019
Vďaka regionálnym príspevkom bolo v okrese Trebišov zrealizovaných niekoľko projektov. V Súkromnej strednej škole DSA v Trebišove bola podporená modernizácia chemického laboratória pre štvorročný študijný odbor Biotechnológia a farmakológia. Zároveň bol príspevok využitý na nákup technologického vybavenia dielne pre výučbu v odbore Technik-vodár,-vodohospodár. Nové vybavenie pomáha škole v rámci výučby flexibilnejšie reagovať na požiadavky trhu...